වෙනත්

ලොකුහාමුදුරුවන් වහන්සේගේ 35 වෙනි ජන්ම දිනය

ශ්‍රී ධර්මරක්ෂිතාරාම විහාරධිපති, ශ්‍රී සරණංකර ධර්මවිද්‍යාලයේ ප්‍රධානාචාර්‍ය දේදුනුපිටියේ අනෝමදස්සි අපේ ලොකුහාමුදුරුවන් වහන්සේගේ 35 වෙනි ජන්ම දිනය වෙනුවෙන් ධර්ම විද්‍යාලීය සියලු දරු දැරියන්ට Ice Cream ලබා දීම ශිෂ්‍ය නායක  මණ්ඩලයේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුවිය. එදින හවස විහාරධිපති හිමියන් වෙනුවෙන් සත්බුදු වන්දනා පින්කමක්ද  ප්‍රදේශ වාසීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන්  පැවැත් වුණි. අපේ ලොකු හාමුදුරුවන් වහන්සේට චිරාත් කාලයක් ශාසන දිවියේ කටයුතු කිරීමට දීර්ඝායුශ ලැබේවා !

 

This slideshow requires JavaScript.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *