වෙනත්

බැති ගී උළෙල 2018

Posted

ශ්‍රී සරණංකර ධර්ම විද්‍යාලයේ ගුරු මණ්ඩල හා සිසුන් විසින් සංවිධානය කළ භක්ති ගී ප්‍රසංගය පසුගිය ඇසල පුර පසළොස්වක පොහෝ දින විචිත්‍ර අයුරින් පැවැත්වුණි.

එහි ඡායාරූප සියල්ල මෙතනින් බලන්න

2 thoughts on “බැති ගී උළෙල 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *