ශාසනාරක්ෂක බලමණ්ඩල තරඟ – 2019

මෙවරද ප්‍රථම ස්ථාන 9ක් සමගින් සමස්ත ජයග්‍රහණ 32ක් ලබා ගැනීමට සරණංකරයෝ සමත්වූහ.

ජයග්‍රාහක නම් ලැයිස්තුව :

ජී.ඩබ්.එම්.චමල් අශ්වින් වර්ණකොඩි, මෙතුකී ධනායා සෙනරත් යාපා, දේවපුර දේව්ගේ දුලින සස්මිත ජයරත්න, නවගමුවගේ මනුති ඔදාරා පෙරේරා , කේ.සහස්රා යෂ්මි ෆොන්සේකා , ගුණමුනි මතිෂ මිහිරංග , එච්.බී.බුවනි දහන්යා , එල්.ජී.සිතුමි විහංගා , එච්.බි.ඔසඳ සදිත්ම , එච්.ඒ.දිශානි කේශිකා, හෙට්ටිආරච්චිගේ දිලන්සා තිමන්දී , එච්.ඩි.කවිෂාදී ප්‍රබෝද්‍යා , වී. ඒ. ඩී. සෙනුරි ප්‍රබෝෂිකා, පී.ජී.ඉමාෂි උත්පලා , එම්.කේ.තිසව් කෙහෙන්සා , හෙට්ටිගේ යසිදු විශ්වක , එච්.හසිත ඉසංක පීරිස් , කේ.එම්.ඉමාෂි නෙත්මිණි කහඳුගොඩ , එච්.ජී.සදමිණි සංජානා , ආර්.විශ්මි දෙව්ලිණි , ජි.ජි.මිනුදී ඉනුපමා ගුණවර්ධන , අමීරා හමීඩ් , ආර්. අචිර අයෝමාල් ද සිල්වා , එම්. ඩී. යශෝධා නිලක්ෂි , යාපා මුදියන්සේලාගේ නදලි ගුනාත්මා , අනූප ඉදුවර නූපහේවා , විී. ඒ. ඩී. විනුති මෙහන්සා, එම්. ජී. ලලන ලක්ෂාන් ධනංජය, ආර්. පී. කවීෂි තාරින්ද්‍යා , ඩබ්.එම්.මනීෂ නිපුන් බණ්ඩාර , ඩී. එච්. එම් නිපුනි අනුත්තරා දිසානායක

ත්‍යාග ප්‍රදානය

ශාසනාරක්ෂක බලමණ්ඩල තරඟ – 2018

Dhamma schools’ events 2018 – ප්‍රථම ස්ථාන 9ක් සමගින් සමස්ත ස්ථාන 32ක් ලබා ගනිමින් මෙවරද ශාසනාරක්ෂක තරඟාවලියේ ප්‍රමුඛත්වය තහවුරු කර ගැනීමට සරණංකරයන්ට හැකි වුණි.

  • ප්‍රායෝගික දැනුම – 2 ශ්‍රේණිය : සේසදී දියානා (ස්ථානය 1)
  • පද්‍ය හා ගාථා ගායනා – 6 ශ්‍රේණිය : ලලන ලක්ෂාන්  (ස්ථානය 1)
  • දහම් දැනුම – 3 ශ්‍රේණිය : හේවා බාහුගේ බුවනි දහන්යා (ස්ථානය 1)
  • දහම් දැනුම – 6 ශ්‍රේණිය : රන්හලුගේ විශ්මි දෙව්මිණි  (ස්ථානය 1)
  • දහම් දැනුම – 8 ශ්‍රේණිය : එච්.ඒ.ඩි.තිමන්දී (ස්ථානය 1)
  • ගද්‍ය රචනා – 8 ශ්‍රේණිය : යසිඳු විශ්වක  (ස්ථානය 1)
  • ගද්‍ය රචනා – ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය : එම්.ඒ.ප්‍රමුදි රශිපබා (ස්ථානය 1)
  • කථික නිපුනතා – 7 ශ්‍රේණිය : ජි .එම් .අයි.ගුණවර්ධන (ස්ථානය 1)
  • පාලි පද්‍ය හා (ගාථා) ගායනා – .පා.අවසාන ශ්‍රේණිය : පී.එච්. මිනෝශි සමල්කා  (ස්ථානය 1)

සියලුම ප්‍රථිඵල බලන්න

ඡායාරූප බලන්න

බැති ගී උළෙල 2018

ශ්‍රී සරණංකර ධර්ම විද්‍යාලයේ ගුරු මණ්ඩල හා සිසුන් විසින් සංවිධානය කළ භක්ති ගී ප්‍රසංගය පසුගිය ඇසල පුර පසළොස්වක පොහෝ දින විචිත්‍ර අයුරින් පැවැත්වුණි.

එහි ඡායාරූප සියල්ල මෙතනින් බලන්න

2018 වර්ෂයේ නවක ශිෂ්‍ය නායක මඩුල්ල සඳහා නිල ලාංඡන පැළැන්දීම

2018 වර්ෂයේ නවක ශිෂ්‍ය නායක මඩුල්ල සඳහා නිල ලාංඡන පැළැන්දීම පසුගිය අප්‍රේල් මස 8 වෙනි දින පැවත්වුණී. ප්‍රධානාචාර්ය හිමි හා ගුරු මණ්ඩලය අතින් සිසු දරු දැරියෝ නිල ලාංඡන ලබා ගත්හ.

ඡායාරූප බලන්න

 

ලොකුහාමුදුරුවන් වහන්සේගේ 35 වෙනි ජන්ම දිනය

ශ්‍රී ධර්මරක්ෂිතාරාම විහාරධිපති, ශ්‍රී සරණංකර ධර්මවිද්‍යාලයේ ප්‍රධානාචාර්‍ය දේදුනුපිටියේ අනෝමදස්සි අපේ ලොකුහාමුදුරුවන් වහන්සේගේ 35 වෙනි ජන්ම දිනය වෙනුවෙන් ධර්ම විද්‍යාලීය සියලු දරු දැරියන්ට Ice Cream ලබා දීම ශිෂ්‍ය නායක  මණ්ඩලයේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුවිය. එදින හවස විහාරධිපති හිමියන් වෙනුවෙන් සත්බුදු වන්දනා පින්කමක්ද  ප්‍රදේශ වාසීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන්  පැවැත් වුණි. අපේ ලොකු හාමුදුරුවන් වහන්සේට චිරාත් කාලයක් ශාසන දිවියේ කටයුතු කිරීමට දීර්ඝායුශ ලැබේවා !

 

This slideshow requires JavaScript.

 

 

ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය – 2018

ශ්‍රී සරණංකර ධර්ම විද්‍යාලයේ 2016/2017 යන වර්ෂ සඳහා ත්‍යාග හිමි දරු දැරියන් වෙනුවෙන් පවත්වනු ලබන ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය 2018 මාර්තු මස 4 දින ඉතා සාර්ථක අයුරින් පවතවන ලදී.

 

prize giving 2018